SRČNA TOČKA PO ZGLEDU GEOSS-A TUDI V ŠPANIJI

V dneh 14.–16. avgusta bo v Španiji potekal 3. dogodek projekta Srce Evrope HE-ART, z naslovom Nacionalnost in evropska identiteta v luči sprejemanja in prijateljstva.

Društvo Gledališče Kolenc v sodelovanju z Društvom GEOSS od meseca januarja 2018 vodi projekt Srce Evrope »HE-ART«. Pri projektu, ki ga podpira program Evropa za državljane, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo  (EACEA),  sodelujejo partnerske organizacije iz osmih držav (poleg Slovenije še: Italija, Francija, Albanija, Bolgarija, Švedska, Španija, Grčija).

Projekt je namenjen mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju trajne mreže Srčnih točk z lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva GEOSS-a. Poslanstvo sta leta 1981 izoblikovala vodilna graditelja projekta GEOSS – pobudnik,  Jože Dernovšek in avtor, Peter Svetik. Želela sta zasnovati točko, ki bi s samospoznavanjem in samosprejemanjem zagotavljala povezovanje, prijateljstvo, sočutje in medsebojno sprejemanje vseh ljudi, ne glede na njihove razlike, načine razmišljanja in pripadnosti. Vsaka nova mednarodna kulturna srčna točka bo ustvarjalno središče, v katerem se bodo načrtovali, oblikovali, izvajali in odvijali kulturni dogodki, ki promovirajo plemenite srčne vrednote GEOSS-a, ki so hkrati tudi vrednote evropskega državljanstva za trajnostno preživetje na Zemlji – na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Z vsako novo srčno točko bomo ustvarili zgled kulturnega turizma in vzpostavili utrip srčne točke, ki bo delovala za sodelovanje in povezovanje na vseh življenjskih ravneh.

  1. dogodek se je odvijal v dneh od 20. do 22. aprila in je potekal v občini Litija, na Vačah, Slivni in okolici ter v Ljubljani, z naslovom: GEOSS – srce in srčna točka Slovenije in Evrope.

V okviru dogodka je Slovenijo obiskalo 35 gostov iz sedmih držav, članov občin in nevladnih organizacij, ki so partnerice v tem projektu. Posameznih delov programa pa so se udeleževali tudi predstavniki domačih nevladnih organizacij ter občine, kot tudi obiskovalci odprtih dogajanj. V okviru skupnega dogodka smo se projektni partnerji srečali in spoznali ter začeli s procesom uresničevanja projekta.

Dogodku v Sloveniji je sledil dogodek v Grčiji, v občini Larissa, ki je potekal od 20. do 22. junija z naslovom Kulturni turizem in medkulturni dialog. Partnerji smo obiskali Grčijo, kjer smo v tridnevnem srečanju spoznali okoliščine delovanja srčne točke v Grčiji in spodbudili njen začetni utrip.

  1. dogodek projekta bo organiziral in izpeljal naš partner iz Španije, Občina Medina del Campo, v sodelovanju z vodilnim partnerjem, Društvom Gledališče Kolenc. Dogodek bo vključeval predavanje o evropskih smernicah, ki so v povezavi s projektom, gledališke delavnice in predstavitev kulturne dediščine, nove tehnologije v gledališču in skupnosti. Vzpostavili bomo srčno točko v občini Medina del Campo ter se seznanili z delom in aktivnostmi občine Medine del Campo ter izpeljali številne povezovalne aktivnosti.

Mreža srčnih točk je v polnem zagonu!