Zasnovali smo ga leta 2001. Tradicionalna kulturna prireditev je posvečena Antonu Lajovcu, domačinu, slovenskemu skladatelju prve polovice 20. stoletja, enemu najzaslužnejših za dvig slovenske glasbe na evropski nivo. Slovenski narodni melodiji je vdihnil evropske sodobne okvire in tako je naša slovenska glasba še bolj zaživela tudi v Evropi. Na vsaki prireditvi predstavimo tudi eno do dve novi deli drugih slovenskih skladateljev. Prireditev poteka v drugi polovici novembra, pokrovitelja in organizatorja sta Društvo GEOSS in Družinsko gledališče Kolenc.