Današnje Društvo GEOSS, kot ga poznamo v letu 2019, se razvija vse od leta 1981, ko je prešlo kar nekaj organizacijskih oblik in imen: od Odbora projekta »Vače 81«, preko odbora v okviru Turističnega društva Vače do samostojnega Društva GEOSS, ki je bilo s člani, v aktivnosti GEOSS-A vključenimi vse od leta 1981, ustanovljeno leta 1998.

Društvo GEOSS je društvo posebnega pomena in izjemnih ljudi. V letih delovanja društva se je zvrstilo nekaj strokovnih ekskurzij, sicer pa ima redne sestanke vseh svojih delovnih teles, ki so posvečeni predvsem skrbi za razvoj in varovanje GEOSS-a.

Društvo GEOSS je namreč zakoniti varuh in pobudnik vseh simboličnih vsebin središčne točke Slovenije – geometričnega središča Slovenije. Društvo je interdisciplinarno in deluje na štirih nivojih:

  1. GEOSS – društvo skrbi za razvoj in večjo prepoznavnost območja GEOSS, skrbi za tehnično izpeljavo vseh nalog in za društveno povezanost na širšem območju GEOSS-a.
  2. GEOSS – koncesija je društveno telo, ki uresničuje Zakon o GEOSS-u ter v skladu s tem  oblikuje in uresničuje vsebino osrednje kulturne dediščinske točke Slovenije. Točka GEOSS ima namreč za Slovence pomembno simbolično vrednost, saj predstavlja srce države, v katerem so zbrane njegove najplemenitejše lastnosti sprejemanja, sočutja in ljubezni; predstavlja tudi tisočletno zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru. Cilj Društva je prenašanje te simbolike v specifične projekte in razvijanje tovrstnih srčnih spodbud. Ključna usmeritev in društveni cilj pa je povezovanje raznolikosti v skupnih koreninah Slovencev in enako  ustvarjanje povezav med narodi Evrope in sveta.
  3. Strokovno telo društva je strokovni center GEOSS (Center za arheologijo, etnologijo, antropologijo, geologijo, ekologijo, biologijo in pedagogiko), ki skuša zagotoviti strokovne podlage vsem projektom GEOSS-a. S tem namenom raziskuje in ustvarja povezave med različnimi aspekti ustvarjalnosti in narodne identitete. Ustvarja strokovne vsebine, ki spodbujajo povezave ne glede na kakršne koli različnosti, bodisi med generacijami, različnimi veroizpovedmi, političnimi usmerjenostmi, narodnostmi, ali drugimi različnostmi.
  4. GEOSS – stičišče nevladnih organizacij na regionalnem nivoju izvaja funkcijo podpornega sistema za nevladne organizacije – kot center za nevladne organizacije za zasavsko regijo.

O načrtih in nalogah Društva GEOSS na podlagi poročil in programov odloča zbor članov, naloge pa pod vodstvom predsednika izpolnjujejo: upravni odbor ter organizacijske enote, nad delom le-teh pa bdijo: nad tehnično finančnim delom nadzorni odbor in vodja projekta GEOSS, nad vsebinskim delom pa varuh poslanstva GEOSS.

Društvo ima 120 članov, od katerih je 44 aktivnih, in sicer iz celotnega območja Slovenije in ima status društva v javnem interesu. Status je Društvu podelilo 9. 6. 2014 Ministrstvo za kulturo. Društvo zaposluje tudi 4 delavce, od tega enega za polovični delovni čas.

Predsednik Društva je Lovro Lah, vodja projekta GEOSS je Jože Dernovšek, uni. dipl. ek., zakonita zastopnica in varuhinja poslanstva GEOSS pa Anka Kolenc, prof.