Pobudo za nastanek projekta GEOSS je v začetku leta 1981 dal tedanji župan občine Litija Jože Dernovšek, ki je Petru Svetiku omenil, da med prebivalci okolice Vač kroži podmena, da je središče Slovenije nekje pri Vačah.

Peter Svetik je pobudo preučil, po približnih izračunih ugotovil, da podmena prebivalcev drži in se lotil izdelave celostnega projekta središča Slovenije s širšo okolico. Z vso zagnanostjo se je lotil dela in projekt pripravil že do konca maja 1981. Že 16. junija 1981 so se na Spodnji Slivni zbrali poprej izbrani člani koordinacijskega odbora in projekt v celoti podprli. Avtor projekta, Peter Svetik, je v obsežnem elaboratu tudi dokaj natančno opredelil izvedbo posameznih faz dela, zato so se zadolženi takoj lotili izvedbe nalog.

Tako je avtor najprej pridobil Marjana Jenka, da je natančneje izračunal težišče (poenostavljeno središče) naše države. Jenko je z grafično-analitično metodo že v začetku julija 1981 izračunal geografske in pravokotne koordinate središča Slovenije. Te so geodeti takoj prenesli na teren, na mesto, kjer je postavljen pomnik GEOSS. Avtor projekta je pozneje večkrat poudaril, da sta se tokrat matematika in narava čudovito ujela. Sočasno je Svetik pridobil še arhitekta Marjana Božiča, ki je izdelal načrt postavitve pomnika GEOSS in celotno območje oblikovno uredil. Poskrbel je tudi za najprimernejši kamen in angažiral mojstre, ki so po njegovi zasnovi pomnik izdelali vključno z vsemi vklesanimi napisi. Božič je neposredno skrbel tudi za samo postavitev obeležja GEOSS. Ker je projekt vseboval tudi dokaj natančno določene datume izvedbe posameznih dejavnosti, so se zadolženi za posamezne naloge takoj lotili dela.

Konec septembra 1981 je arhitekt Marjan Božič že izdelal tudi dokončen načrt pomnika GEOSS, ki so ga člani koordinacijskega odbora prav tako v celoti podprli. Božič je prevzel tudi obveznost za dobavo ustreznega kamna ter bdel nad izdelavo in postavitvijo pomnika.

Vmes so potekale vse druge številne aktivnosti: zbiranje denarja, iskanje soglasij, verifikacija projekta, priprava prospekta, postavitev smerokazov, urejanje okolice, informiranje, priprave na svečano otvoritev itd. Ob izjemno zagnanem delu skupine domoljubov (Teobald Belec, Vinko Belko, Marjan Božič, Jože Dernovšek, Marjan Jenko, Jože Kimovec, Anka Kolenc, Vili Kos, Avgust Stušek, Peter Svetik, Avgust Špat in še nekateri) je delo napredovalo po časovnem planu. Vse obveznosti tako do postavitve in otvoritve pomnika GEOSS kot tudi vse širitve, ki so sledile v naslednjih letih, vključno z organizacijo raznih prireditev, številnimi podprojekti in z njimi povezanim delom, z vso literaturo, prospekti, razglednicami in podobnim, je skupina omenjenih zagnancev opravila prostovoljno, brez plačil.

Ob prisotnosti velikega števila obiskovalcev in tedanjih predstavnikov oblasti, je bil GEOSS svečano izročen javnosti 4. julija 1982. Poslej se je v okviru tega domoljubnega projekta vsako leto zgodilo vsaj nekaj novega, o čemer zgovorno priča poglavje kronologija projekta.