GEOSS simbolizira zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru. Je srce Slovenije, stičišče vseh Slovencev, ne glede na kakršno koli politično, versko ali drugo pripadnost. Je pa tudi zakonsko zavarovan pomnik, edino pravno uveljavljeno središče kake države v Evropi.

GEOSS ponazarja večstoletna prizadevanja naših prednikov za narodni obstoj in razvoj, saj so uspešno previharili vse viharje potujčevanja.

  • Granitni steber je simbol klenosti, trdoživosti in odpornosti naših prednikov.
  • Označene strani neba izražajo našo plemenitost, željo po prijateljskem sodelovanju z vsemi narodi, na vse strani neba širijo plemenito misel srčne kulture.
  • Lipa je simbol slovenstva in Vač; za naše prednike je bila sveto drevo, saj so se okoli nje zbirali in sprejemali pomembne odločitve.
  • Petelin na drogu za zastavo simbolizira varuha naših domačij.

Z odločnim geslom, vlitim v posebno ploščo, Živimo in gospodarimo na svoji zemlji, so slovenski župani in politični predstavniki Slovenije že leta 1989 jasno izrazili suverenost naše države Slovenije.

S številnimi kulturnimi in spominskimi prireditvami in čedalje večjim obiskom GEOSS postaja kulturno osišče naše narodne identitete.


Pomen pomnika dopolnjujejo: