GEOSS simbolizira zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru. Je srce Slovenije, stičišče vseh Slovencev, ne glede na kakršno koli politično, versko ali drugo pripadnost. Je pa tudi zakonsko zavarovan pomnik, edino pravno uveljavljeno središče kake države v Evropi.

Projekt GEOSS je nastal leta 1981 iz trdnega prepričanja, da slovenski narod potrebuje skupni prostor, ki simbolizira naše skupne korenine in večstoletna prizadevanja naših prednikov za združitev, za samobitnost, za narodni obstoj in nadaljnji trajnostni in ljubeč razvoj. Ponazarja tudi vse dosedanje uspešno previharjene viharje potujčevanja do današnjih dni. Tako leto 2016 obeležuje že 35. leto od postavitve obeležja GEOSS.
Geometrično središče Slovenije – Geoss je projekt domoljubnega, vseslovenskega pomena. Simbolizira zakoreninjenost slovenskega življa na tem prostoru in je srce Slovenije. Je srce vseh državljank in državljanov Slovenije ter prostor ljubečega miru in razumevanja.

Poslanstvo projekta GEOSS je udejanjanje slovenske himne v vsej njeni kompleksnosti, saj išče tudi poti za vzpostavitev ljubečega načina življenja s sprejemanjem drugačnosti, za razvoj samozavedanja, za trajnostni razvoj in spodbujanje strpnosti med državljani republike Slovenije. Naše poslanstvo pa je tudi širjenje in razvoj srčnosti izven okvirjev naših meja.
Zaradi srčnosti in dobrega dela vseh sodelujočih, se iz leta v leto veča število obiskovalcev GEOSS-a, med katerimi najdemo ugledne politike, kulturnike in gospodarstvenike… Veča pa se tudi število slavnostnih govornikov ob raznih tradicionalnih prireditvah.
Ob najrazličnejših strokovnih, turističnih in protokolarnih predstavitvah se poslanstvo GEOSS-a odvija predvsem z njegovimi tradicionalnimi prireditvami.
Geometrično središče Slovenije, ki je tudi edino pravno uveljavljeno središče
kake države v Evropi, tako postaja tudi kulturno osišče naše države.

GEOSS ponazarja večstoletna prizadevanja naših prednikov za narodni obstoj in razvoj, saj so uspešno previharili vse viharje potujčevanja.

  • Granitni steber je simbol klenosti, trdoživosti in odpornosti naših prednikov.
  • Označene strani neba izražajo našo plemenitost, željo po prijateljskem sodelovanju z vsemi narodi, na vse strani neba širijo plemenito misel srčne kulture.
  • Lipa, ki stoji v neposredni bližini, je simbol Slovencev, ki smo mehki in upogljivi kot njen les, hkrati pa trdoživi, pogumni in trdni.  Za naše prednike je bila sveto drevo, saj so se okoli nje zbirali in sprejemali pomembne odločitve.
  • Petelin na drogu za zastavo simbolizira varuha naših domačij.

Z odločnim geslom, vlitim v posebno ploščo, Živimo in gospodarimo na svoji zemlji, so slovenski župani in politični predstavniki Slovenije že leta 1989 jasno izrazili suverenost naše države Slovenije.

S številnimi kulturnimi in spominskimi prireditvami in čedalje večjim obiskom GEOSS postaja kulturno osišče naše narodne identitete.


Pomen pomnika dopolnjujejo: