Društvo Geoss, ki ima poleg skrbi za geometrično središče Slovenije in turističnega razvoja območja Vač in Slivne vlogo regionalnega stičišča NVO za Osrednjeslovensko regijo, je bilo uspešno na prijavi projekta TWINFOS na razpisu programa Evropske komisije Evropa za državljane.

Evropska komisija za izobraževanje in kulturo je pobudnica programa Evropa za državljane, ki teče že od leta 2007. Program prispeva k spodbujanju zavesti, da nismo samo državljani različnih držav temveč, da smo vsi državljani Evropske unije. Z medsebojnim sodelovanjem se namreč krepi strpnost in razumevanje kulturne in jezikovne raznolikosti. Medkulturni dialog pripomore k razvijanju občutka evropske identitete, ki temelji na skupnih vrednotah, zgodovini in kulturi. Ta program daje državljanom možnost za vzajemno sodelovanje pri gradnji tesneje povezane demokratične Evrope.

Da bi dosegli te cilje se v okviru programa Evropa za državljane izvajajo ukrepi pobratenja mest in podpora projektov, ki neposredno vključujejo državljane iz različnih družbenih področij. Program je namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je spodbuditi aktivno evropsko državljanstvo. Namen projekta TWINFOS (informacije in podpora pobratenju) je spodbujanje povezav mest in občin na mednarodni ravni s ciljem vzpostavljanja medkulturnega dialoga.

V okviru TWINFOSA iščemo slovenska mesta, ki bi se želela pobratiti z mesti v Romuniji. Z navezovanjem stikov in skupnim sodelovanjem lahko pripomoremo k gradnji tesneje povezane Evrope.

Partner pri projektu je romunska mladinska organizacija European Youth for Sustainable Development (Evropska mladina za trajnostni razvoj), ki išče romunska mesta, ki bi rada navezala tesnejši stik s slovenskimi. Skupaj bomo organizirali tridnevno mednarodno srečanje za uradne osebe mest obeh držav, ki bodo pokazale interes za pobratenje in jim tako ponudili možnost, da se osebno spoznajo in odločijo s katerim mestom bi se radi povezali. Prav tako omogočamo iskanje partnerjev nevladnim organizacijam(društvom), ki iščejo potencialne sodelavce pri projektih ali pa bi radi zgolj navezali stike.

Skupni cilj ki smo si ga zastavili je vzpostaviti vsaj pet pobratenih mest. Bistvo medsebojnega povezovanja je izmenjava izkušenj, pridobitev novih znanj in predvsem spoznavanje drugačne kulture. Evropa je naš skupni imenovalec in z odprtim kulturnim dialogom bomo dosegli večjo strpnost in razumevanje.

Pobratenje mest je prvi korak, ki lahko pripelje do pozitivnih učinkov na mnogih področjih kot so turizem, poslovni stiki, izobraževanje, kultura in še bi lahko naštevali. Partnerstva med lokalnimi skupnostmi so neprecenljiva priložnost za izmenjavo idej, iskanje skupnih rešitev in medsebojno učenje, ki bo pripomoglo k trajnostnem razvoju evropske družbe. Pobratena mesta nudijo posameznikom in organizacijam možnost za druženje, sodelovanje v skupnih interesih, navezovanje prijateljskih stikov in predvsem krepitev razumevanja med različnimi kulturami.

Za vse ki jih je ideja o pobratenju pritegnila smo vam na voljo preko e-maila: barbara@drustvo-geoss.si in telefona: 059927619.

Več o projektu Twinfos si lahko ogledate na tej povezavi.