Pogoji sodelovanja

Prva kandidatura

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti sledijo zgoraj navedenim ciljem oz. namenom in dokazljivo izvajajo – ne glede na kurikulum – tudi vzgojne aktivnosti, ki te cilje podpirajo; šola ima vzgojni načrt, kako bo v svoj vsakodnevni utrip vnašala prijaznost, lepe misli, želje, srčnost, prijaznost, sočutje, do sebe, do svojega okolja in do kulturne dediščine v njem; poročilo o tem je sestavni del prijavne dokumentacije.

Učitelji in mentorji se trudijo, da bi imel vsak učenec svoj načrt prijaznosti, srčnosti, sočutja …, ki je lahko izražen likovno, literarno, glasbeno … Poročilo o tem, fotografija razstave ali kopije posameznih izdelkov so lahko dokazne priloge prijavne dokumentacije.

Ne glede na vsebino posameznih predmetov so učitelji zgled navdušenosti, prijaznosti, pri negativnih vzorcih obnašanja pa so zgled nepopustljive strogosti.

Učitelji skupaj z ravnateljem šole spodbudijo povezavo svetovalnih delavk na območju občine in širše, da razmislijo in predlagajo primerne predavatelje, ki bodo izvajali ustrezna izobraževanja (predavanja) za učence, starše in zaposlene. Programi predavanj in kratka poročila zadolženih udeležencev so lahko sestavni del razpisne dokumentacije.

 • O navedenih vrednotah in ciljih se z učenci veliko pogovarjajo in temu vsak dan namenijo vsaj nekaj minut. Učenci o teh pogovorih vodijo kratke dnevniške zapise, ki so lahko sestavni del prijavne dokumentacije.
 • Učitelji skrbijo, da je za motivacijo za pozitivne misli, želje in pozitivno ravnanje v svojem okolju dovolj knjig, filmov, kratkih spotov in predstavitev prizorov iz vsakdanjega  življenja, ki govorijo o srčnosti in ljubezni do svojega živega in neživega okolja v svojem kraju. Učenci o njih pišejo dnevniške prispevke, spise, pesmi, rišejo risbe, delajo video posnetke iz šolskih prireditev, na katerih so predstavljeni ti srčni umetniški izdelki učencev.
 • Posnetki so lahko sestavni del prijavne dokumentacije.
 • Učitelji skrbijo, da učenci vsak teden posvetijo nekaj časa tudi srčnemu olepševanju svojega življenjskega okolja v moralnem in tehničnem smislu, kar je lahko na primer:

–      Pri tehnični vzgoji lahko npr. izdelujejo pločevinasta srca s prijaznimi sporočili meščanom ali okoličanom, ki jih namestijo na različne drogove.

–      V dogovoru z učitelji lahko pripravijo razstave za izložbe s srčno in etnološko vsebino.

–      Učenci lahko sodelujejo s krajevno oz. mestno policijsko postajo, ki opravlja kontrolo prometa in vsem, ki delajo prekrške, z ljubečimi sporočili nakažejo, da jim je mar za njihova življenja.

 • Učenci in učitelji imajo lahko na javnih mestih, kjer je velika pretočnost ljudi, stojnico ali mizo z zloženkami, v katerih je opisan srčni projekt Zlato srce, ob tej priložnosti pa zadolženi posamezniki mimoidočim  o projektu podajajo tudi dodatne informacije.
 • Učitelji v povezavi z Društvi žena in deklet skupaj z učenci na ulici delijo domače dobrote, ki so krajevna posebnost.
 • Letna šolska srčna zaključna prireditev, pri kateri nastopajo učenci, skupaj z učenci glasbene in baletne šole, učitelji, opernimi pevci, igralci, kakšno znano pevko ali pevcem … je namenjena sporočilom medsebojne ljubezni in privrženosti domačemu kraju, medsebojni ljubezni, spoštovanju, sočutju, človeškosti.
 • Promocijski srčki s prijaznimi sporočili, ki jih učenci delijo na priložnostni čajanki, na katero so povabljeni učenci drugih narodnosti Moderator pogovora o različnosti je učitelj, ki razjasni, zakaj smo vsi dobri in sprejeti, četudi smo drugačni.

Ustanove se pri določenih projektih tudi združujejo (tako tudi matične šole in podružnice), tako npr. pri zborovskem petju, ki lahko zapoje skupno srčno združevalno pesem, ki jo spremljajo tudi učenci glasbene šole, solisti pa so lahko znani umetniki, ki jih animiramo za sodelovanje.

Za vse aktivnosti kolektiv šole pripravi poročila ter foto in video arhiv, kar je lahko sestavni del oz. priloga razpisnega gradiva.

Obnovitev naziva

Šole, ki želijo nadaljevati s projektom, zbirajo dokumente in posnetke ter vsako leto obnovijo postopek s ponovno prijavo.


Kriteriji za ocenjevanje prijav

Sodelovanje v projektu in ocenjevanje prijav ni tekmovalne narave. Z ocenjevanjem bo približno ocenjeno razvojno duhovno srčno stanje posamezne izobraževalne ustanove, ki naj bo pobuda za nadaljnje delo in duhovni razvoj, ki bo omogočal trajnostno preživetje na Zemlji. To pa se začne in konča s starši in v šoli.


Usmerjevalni kriteriji za ocenjevanje prijav:

Šolski vzgojni načrt, ki je usklajen z načeli in cilji projekta Zlato srce središča srca Slovenije: 5 točk
Celoletne dejavnosti, ki so usklajene z načeli in cilji projekta Zlato srce: 5 točk
Enkratna aktivnost cele šole, z vključenimi starši in sorodniki ter s pripravami nanjo, ki je usklajena z načeli in cilji projekta Zlato srce: 6 točk
Enkratna aktivnost ene triade šole, z vključenimi starši in sorodniki ter s pripravami nanjo, ki je usklajena z načeli in cilji projekta Zlato srce: 2 točki
Enkratna aktivnost dveh triad, z vključenimi starši in sorodniki ter s pripravami nanjo, ki je usklajena z načeli in cilji projekta Zlato srce: 4 točke
Vsaka stalna programska povezava šole z drugo organizacijo, ki podpira vzgojni projekt Zlato srce središča srca Slovenije (muzeji, podjetja, socialne organizacije, bolnišnica, zdravstveni dom, RK, društva in različne družbene organizacije, knjižnice, domovi za ostarele): 2 točki
Letna šolska srčna zaključna prireditev, ki je usklajena z načeli in cilji projekta Zlato srce: 5 točk


Dokumentacija javnega poziva 

Dokumentacija javnega poziva za kandidiranje za prejem odličja Zlato srce središča srca Slovenije obsega:

 • sledečo izpolnjeno e-prijavnico (PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU PROJEKTNIH DEJAVNOSTI ZA ZLATO SRCE SREDIŠČA SRCA SLOVENIJE NA ŠOLI)

E-PRIJAVA:

[contact-form-7 404 "Not Found"]
 • in priloge, ki so usklajene z razpisnimi pogoji – v pisni in digitalni video obliki.

Rok javnega poziva in način oddaje vlog

Prijavitelji izpolnijo E-PRIJAVNICO (pošljejo prek spleta) in PRILOGE, ki jih datirane, žigosane in podpisane s strani odgovorne osebe pošljejo na naslov:

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSS-A (DRUŠTVO GEOSS)

VAČE 10, 1252 VAČE

(S pripisom: za Zlato srce središča srca Slovenije 2020)

najkasneje do srede, 15. APRILA 2020


Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji Društva GEOSS.


Časovnica

 • 4. 9. 2019: Objava javnega poziva
 • 15. 4. 2020: Rok za oddajo vlog
 • 4. 5. 2020: Odpiranje vlog
 • do 15. 5. 2020: Komisija oceni vloge
 • 21. 5. 2019: Obvestila o uspešnosti prijav (obnovitev naziva, prvi naziv KŠ)
 • 14. 6. 2020: ZAKLJUČNA PRIREDITEV NA GEOSS-U: DAN GEOSS – PETROV DAN IN ZLATO SRCE SREDIŠČA SRCA SLOVENIJE SLOVENSKI ŠOLI 2019

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani DRUŠTVA GEOSS ter osebno ali telefonsko vsak delovni dan med 10. in 12. uro:
ANKA KOLENC, dgkolenc@gmail.com, T: 01 8976 680.

Predsednik Društva GEOSS: Lovro Lah       

Varuhinja poslanstva GEOSS in avtorica projekta: Anka Kolenc, prof.