O PROJEKTU

Projekt »Vranov let« naj bi ohranjal spomin na sodelovanje slovenskih partizanov, aktivistov in prebivalcev z zavezniki druge svetovne vojne. Reševali so pobegle vojne ujetnike po padcu Italije sept. 1943, ki so bežali preko Slovenije na vzhod, kjer so jih prevzeli hrvaški partizani. Kasneje, do konca vojne pa so reševali zavezniške ubežnike iz nemškega Reicha.

Posebno pomembno pa je bilo reševanje zavezniških letalcev, ki so se iz zadetih letal načrtno reševali na slovensko ozemlje, da bi se s pomočjo partizanov vrnili v svoje italijanske baze. Rešitev tako velike enote britanskih vojnih ujetnikov, kot je bila Churchesova, je zagotovo edinstveni dogodek v zgodovini druge svetovne vojne v Evropi. Prav ta izjemnost pa daje priložnost, da se s projektom »Vranov let« spomnimo na reševanje mnogih drugih skupin zavezniških ujetnikov in sestreljenih letalcev. Spomnimo se tudi na sodelovanje prebivalcev, ki so z reševanjem zaveznikov žrtvovali svoje imetje in življenje.

Veteran Kos Vili je bil obveščevalec na področju od Gornjega grada do partizanskega koridorja in je živa priča dogodka. Še vedno aktivni kartograf nam je pripravil zemljevid z zarisano potjo pobega. To pot želimo registrirati kot »Mednarodno spominsko pot zavezništva – Vranov let« z oznako »E – Vran«.

 

POMEN DOGODKA ZA SLOVENCE

Društvo GEOSS uvršča projekt Vranov let med svoje stalne programe. Izhodišče za pripravo scenarija kulturne prireditve ob Mednarodnem dnevu prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u – ob 65-letnici zgodovinskega dogodka – je knjiga Ralpha Churchesa »Vranov let v svobodo« in njegovo videnje pogumnega slovenskega človeka, največkrat kmeta, pripravljenega umreti, da bi lahko pomagal sočloveku, ne oziraje se na njegovo tujost. Človeka z veliko začetnico: socialno šibkega in po številu majhnega, a po dejanjih mogočnega. Takratni naš slovenski človek, ki ga nosimo v sebi in iz čigar korenin izhajamo, je zgled in temelj za mednarodno prijateljstvo, sodelovanje, spoštovanje in sprejemanje vseh in tudi nas samih, zato tudi za ohranjanje svojih kulturnih vrednot in posebnosti.

Društvo GEOSS je po sklepu svojega odbora prevzelo odgovornost za razvoj projekta »Vranov let« in se je s tem izreklo, da bo nosilec projekta. Društvo GEOSS razvija projekt timsko ob sodelovanju ZZB NOB Slovenije, Slovensko Vojsko, Planinsko zvezo Slovenije, Taborniško zvezo Slovenije, strokovnimi sodelavci – zgodovinarji in morebitnimi posameznimi entuziasti. Išče stike z zavezniškimi veteranskimi in drugimi organizacijami preko britanskega veleposlaništva, da bi jih sčasoma privabili na etapne pohode. Na kraju vsake etape naj bi bila krajša slovesnost posvečena spominu na skupne akcije partizanov in zaveznikov.

Eduard Vedernjak – avtor projekta Vranov let

Prireditev 1. mednarodni dan prijateljstva