Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a izvaja projekt ZLHT – Regionalni center NVO, ki je namenjen zagotavljanju podpornega okolja nevladnim organizacijam (društvom, zavodom in ustanovam) v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje z namenom krepitve zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev, krepitve informiranosti in celovite usposobljenosti NVO za zadovoljevanje lokalnih potreb (skupaj s prepoznavanjem potreb NVO in uporabnikov).

Spodbujamo povezovanje in sodelovanje med organizacijami in širše, trajnost NVO. Le močne in učinkovite organizacije lahko sodelujejo pri pripravi in izvajanju javnih politik, vzpostavljajo čez-sektorska partnerstva in rešujejo lokalne družbene izzive.

Pri svojem delovanju zagovarjamo transparentnost, ustvarjalnost, etičnost, družbeno odgovornost, odličnost, usmerjenost v krepitev znanj in strpnost. Želimo odgovarjati na potrebe sektorja v lokalnem okolju in opolnomočiti nevladne organizacije, da postanejo oziroma napredujejo kot gibalo napredka in razvoja v lokalni skupnosti.

ZLHT – Regionalni center NVO spodbuja prostovoljstvo v NVO, vključevanje NVO v aktivne politike zaposlovanja, krepitev čez-sektorskih partnerstev, predvsem na področju izvajanja kohezijske politike in izvaja različne organizirane akcije, promocijske aktivnosti, vse z namenom krepitve regijskega nevladnega sektorja.

Nevladni sektor je velik potencial, ki je na lokalni ravni v zasavski statistični regiji še vedno premalo prepoznaven. Zato želimo nevladni sektor okrepiti in doseči optimalni razvoj njegovih prednosti. Želimo, da nevladni sektor na lokalni ravni postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti z javnim in gospodarskim sektorjem. Trudili se bomo, da bo ZLHT-Regionalni center postal močan povezovalec v lokalnem okolju.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


INFO:

Informacijska pisarna – uradne ure: ponedeljek in sreda od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru
Ponoviška cesta 12, Litija

E: info@consulta.si
T: 059 927 619

Več o projektu najdete tu.